Design und Entwicklung

Ralf Harke - Leiter Entwicklung

Christian Schneider
Entwicklungsleiter

Tel.: +49 2267 - 88198 - 0
Fax: +49 2267 - 88198 - 719
E-Mail: info@bernd-richter-gmbh.com

Matthias Urban - Medical Engineer

Matthias Urban
Medical Engineer

Tel.: +49 2267 - 88198 - 0
Fax: +49 2267 - 88198 - 719
E-Mail: info@bernd-richter-gmbh.com

Christian Schneider - Projektmanagement

Ralf Harke
Leiter Design & Konstruktion

Tel: +49 2267 - 88198 - 0
Fax: +49 2267 - 88198 - 719
E-Mail: info@bernd-richter-gmbh.com

Thomas Schwarz - Projektmanagement

Thomas Schwarz
Projektmanagement

Tel: +49 2267 - 88198 - 0
Fax: +49 2267 - 88198 - 719
E-Mail: info@bernd-richter-gmbh.com